Za namową Ojca buduje pierwszą kopaczkę elewatorową do ziemniaków.

Stellen Sie eine Frage