parėmėme vietines ligonines kovoje su koronaviruso pandemija, perdavėme medicinos darbuotojams apsaugines kaukes ir maistą

ASK QESTION