Kartu su savo atstovais organizuojame periodinę įrenginių demonstraciją „SaMASZ pievų manevrai“.

ASK QESTION