• dalyvavome Ułęż vietovėje vykusiose žemės ūkio technikos parodose, kurias organizuoja Lenkijos žemės ūkio technikos ūkio rūmai (lenk. PIGMiUR)
  • dalyvavome Prezidento rūmuose vykusioje Ekonominių apdovanojimų galoje, gavome nominaciją Nacionalinės sėkmės kategorijoje
ASK QESTION