Įgyjame naujų verslo partnerių užsienyje. Pradedame plėsti prekybą į Rytų rinkas.

ASK QESTION