• Prezes Zarządu SaMASZ Sp. z o.o. inż. Antoni Stolarski zostaje odznaczony Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, wręczonym przez Prezesa Rady Ministrów RP
  • uczestniczymy w targach: Tulsa Farm Show w USA
ASK QESTION