• przeprowadzamy relokację fabryki z ul. Trawiastej oraz ul. Kombatantów w Białymstoku do Zabłudowa
  • uczestniczymy w targach FIMA Saragossa w Hiszpanii, Agro Animal Show na Ukrainie, oraz FERMA Łódź
ASK QESTION