SaMASZ Sp. z o.o.

ul. Trawiasta 1,
16-060 Zabłudów, Polska

NIP: 966-159-29-76
KRS: 0000011382, Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000 000 PLN
Powiększ mapę

ASK QESTION