SaMASZ Sp. z o.o. wyróżniona za dobre praktyki wdrożeniowe w kategorii Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości w konkursie Fabryka Przyszłości.

Nasza fabryka otrzymała wyróżnienie za zarządzanie siecią partnerów i kontrahentów na najwyższym poziomie, które pozwala nie tylko wykorzystywać wiedzę i doświadczenie partnerów w procesie projektowania, ale też zarządzać siecią kontrahentów w taki sposób, aby móc elastycznie dostosować się do wymagań rynku i gwarantować dostawy na najwyższym poziomie, nie tracąc przy tym najważniejszych aspektów łańcucha wartości.

Nagrodę podczas Kongresu Przemysłu Przyszłości odebrał Leszek Szulc dyrektor Działu Technicznego i Produkcji SaMASZ Sp. z o.o. “Budujemy swoją sieć – wspólnotę partnerstwa od 38 lat, bo tyle firma jest na rynku. Ona zaczęła jako jednoosobowa działalność gospodarcza, teraz w fabryce pracuje tysiąc osób. Tym się szczycimy, bo w tym tysiącu są też nasi partnerzy, kooperanci, którzy z nami współpracują, ale są też uczelnie wyższe i klastry obróbki metali. Jest tego bardzo dużo i my wiemy, że ta współpraca się jak najbardziej opłaca, bo dzięki temu odnosimy sukcesy.” – Leszek Szulc.

Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, żeby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu 4.0. Kongres Przemysłu Przyszłości wieńczy 2 lata pracy nad Platformą Cyfrową, wspomagającą przedsiębiorców w procesie zielonej i cyfrowej transformacji.

Zadaj pytanie