Dnia 11 czerwca 2021 r. w Gdańsku odbyło się Zebranie Założycielskie Izby Branży Komunalnej (IBK). SaMASZ i przedstawiciele ponad 150 firm, podjęli uchwałę o zawiązaniu Izby Branży Komunalnej.

Izba Branży Komunalnej to organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.

Izba skupia przedsiębiorców i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gospodarki komunalnej oraz podmioty wspierające te branże.

Do priorytetów w swoim działaniu nowo powstała IBK zalicza przede wszystkim: ochronę dostępu przedsiębiorców do rynku usług komunalnych, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wspieranie inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego.

Zadaj pytanie