Potencjał Ośrodka Badawczo-Rozwojowego SaMASZ to jeden z tematów spotkania członków Klastra Obróbki Metali

8 lipca zorganizowaliśmy spotkanie w ramach projektu pt.: „OBR.SaMASZ.PL – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy firmy SaMASZ na usługi Klastra Obróbki Metali (KKK)” (nr: POIR-02-01-00-00-0193/15) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.1.

Na spotkaniu zaprezentowano potencjał badawczo-rozwojowy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego SaMASZ, a także ofertę współpracy i usług na rzecz członków Klastra Obróbki Metali.

Zadaj pytanie