Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez SaMASZ Sp. z o.o. danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów SaMASZ Sp. z o.o. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

SaMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Zabłudowie, 16-060, ul. Trawiasta 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000011382, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 966-159-29-76, REGON: 052025784.

Jako administrator danych osobowych, gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

SaMASZ Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

SaMASZ Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez SaMASZ Sp. z o.o., wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i SaMASZ Sp. z o.o.

Ponadto, macie Państwo prawo do:

Sprzeciw może być wnoszony w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się Państwo nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:
- została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe,
- dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych,
- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Można żądać, aby SaMASZ Sp. z o.o. nie przetwarzał określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy SaMASZ Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu SaMASZ Sp. z o.o. w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

Skarga może zostać wnoszona do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o kontakt drogą mailową: rodo@samasz.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego pisma zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ze strony www

Odwiedzenie przez Państwa strony internetowej SaMASZ Sp. z o.o. wiąże się z zapisem informacji między innymi o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której są Państwo przekierowani, adresie stron internetowych, które Państwo przeglądają na naszej stronie www, datę wizyty na witrynie SaMASZ, a także adresie IP przydzielanym Państwu przez dostawcę usług internetowych.

SaMASZ Sp. z o.o. wykorzystuje tak zwane plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook, Youtube, Linkedin. Na naszej witrynie internetowej takie przełączniki są standardowo wyłączone, tzn. bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasują Państwo swoich cookies. SaMASZ Sp. z o.o. wykorzystuje także rozwiązania takie jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google, kody śledzące w celu dostarczania informacji marketingowych i ulepszania serwisu.


Polityka cookies

 1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
 2. SaMASZ Sp. z o.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
 3. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu
  cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.
 4. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów SaMASZ Sp. z o.o.
 5. Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane przez SaMASZ Sp. z o.o. również do celów: - pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  - pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  - pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
  - pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści Serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie, wpisywać loginu i hasła, tworzenie koszyka zamówienia, - pliki cookies zbierające statystyki.

Data aktualizacji: 25.05.2018

Zadaj pytanie