Posypywarka dla pojazdów o masie>750 kg.

IceSTORM
Swipe left / right
Posypywarka IceSTORM przeznaczona jest do zimowego utrzymania dróg oraz placów tj. do rozsypywania środków uszorstniających lub środków chemicznych na oblodzone nawierzchnie w celu zapobiegania i likwidowania śliskości. Do środków uszorstniających i likwidujących oblodzenie zaliczyć należy piasek, sól, chlorek sodu, chlorek wapnia lub mieszaniny tych środków. Środki te lub mieszaniny tych środków mogą być zwilżane roztworem wodnym soli o stężeniu do 22 % . Użycie „solanki” pozwala na zmniejszenie zużycia środków do 30 %. Sterowanie wszystkimi funkcjami odbywa się za pomocą pulpitu umieszczonego w kabinie pojazdu.
Wyświetlacz graficzny 4,3 ‘’ LCD  posiadający wejście USB do sczytywania danych z parametrami pracy posypywarki.
Zakres regulacji gęstości posypywania:
 • sól: 5 - 50 g/m²
 • środek uszorstniający: 40 - 450 g/m²
Zakres regulacji szerokości posypywania:
 • 2 - 12 m
Masa własna posypywarki z instalacją zwilżania soli:
 • IceSTORM 200 - 650 kg
 • IceSTORM 300 - 850 kg
 • IceSTORM 400 - 1150 kg
 • IceSTORM 500 - 1270 kg
 • IceSTORM 600 - 1380 kg
 • IceSTORM 700 - 1440 kg
 • IceSTORM 800 - 1500 kg
 • IceSTORM 900 - 1700 kg
Posypywarka SaMASZ IceSTORM  napędzana jest od hydrauliki pojazdu lub niezależnym silnikiem 2 cylindrowym chłodzonym cieczą. Rozruch silnika następuje przez naciśnięcie klawisza na głównym panelu sterowania umieszczonym w kabinie pojazdu.
MOCOWANIE :
W zależności od potrzeb posypywarki IceSTORM mogą być zamontowane w następujących systemach:
 • bezpośrednio do ramy podwozia
 • na skrzynię ładunkową, platformę lub wywrotkę
 • hakowiec
 • bramowiec
Zadaj pytanie