Tytuł projektu:

OBR.SaMASZ.PL – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy firmy SaMASZ na usługi Klastra Obróbki Metali (KKK) (nr: POIR-02-01-00-00-0193/15)

Cele projektu:

Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego na potrzeby firmy SaMASZ oraz partnerów strategicznych z Klastra Obróbki Metali (Kluczowego Klastra Krajowego).

Planowane efekty:

Wartość projektu: 20 970 645,05 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 819 721,97 złTytuł projektu:OBR.SaMASZ.PL jako element koncepcji SuperFabryka 4.0 na potrzeby Klastra Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy (nr: POIR.02.01.00-00-0150/19)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Cele projektu:

Rozwój Ośrodka Badawczo-Rozwojowego na potrzeby firmy SaMASZ oraz partnerów i partnerów strategiczny z Klastra Obróbki Metali (KKK) do roku 2023.

Planowane efekty:

Wartość projektu: 25 222 920,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 202 575,60 zł

W ramach utworzonych pracowni, Ośrodek Badawczo - Rozwojowy SaMASZ może zaoferować następujące usługi badawcze i rozwojowe

Pracownia pomiarów 3D i inżynierii odwrotnej

Urządzenia/Stanowiska badawczeOpis możliwości badawczo-rozwojowych
Skaner 3D Metra SCAN 750 ELITEW ramach pracowni możliwe jest prowadzenie prac badawczo- rozwojowych z zakresu:Wykonywania pełnowymiarowych skanów 3D obiektów o gabarytach od 100mm do 10m dzięki wykorzystaniu Trackera – systemu śledzącego głowicę skanującą. Skanowanie z maksymalnym błędem granicznym dopuszczalnym MPE nie gorszym niż 0,044+(L/4*104)mm, bez konieczności specjalnego przygotowania powierzchni skanowanych obiektów (matowienia).Wykonywania pomiarów metrologicznych zeskanowanych obiektów łącznie z porównaniem do modelu CAD oraz oceną niedokładności wykonania lub analizą wpływu warunków użytkowania/kolizji na odkształcenia obiektów.Stykowe pomiary obiektów w układzie 2D z granicznym błędem pomiarowym maksimum (2,5+4 L) µm.
Oprogramowanie pomiarowe MetrologX4:
Oprogramowanie Solid Edge
Elektroniczny wysokościomierz 2D LH-600E MITUTOYO
9 Pomiar 3D SaMasz
7 Pomiar 3D SaMasz
8 Pomiar 3D SaMasz
6
12

Pracownia badań polowych maszyn rolniczych i komunalnych

Urządzenia/Stanowiska badawczeOpis możliwości badawczo-rozwojowych
Rama pomiarowa stanowiąca przejściówkę TUZ ciągnika z systemem pomiaru i rejestracji danych wyposażona w:a) momentomierzb) cyfrowy miernik parametrów układów hydraulicznych na dwóch liniachc) tensometryczny układ pomiarowy z rejestratorem danychW ramach pracowni możliwe jest testowanie maszyn rolniczych zawieszanych, wyposażonych w TUZ kat. II lub III o masie całkowitej do 4000 kg, których ciężar generuje obciążenie elementów TUZ momentem do 40 kNm w zakresie:Badania kinematyki ruchu (składnie – rozkładnie, wykrywanie kolizji) w trakcie pracy maszyny.Badanie naprężeń w elementach konstrukcyjnych maszyn.Badania rozkładu temperatur węzłów kinematycznych maszyn.Badania układów hydraulicznych maszyny (pomiary przepływu i temperatury oleju, ciśnienia).Badania obciążeń TUZ ciągnika.Pomiar momentu WOM (do 2000 Nm i 1000 obr/min)Badania poziomej siły oporu roboczego maszyny do 20 kN.
Przyrząd do kontroli naciągu pasów Optibelt TT
Kamera endoskopowa GIC 120C
Kamera termowizyjna TESTO 872
Miernik parametrów układów hydraulicznych MC 4000
Waga po pomiarów nacisków maszyny na oś i sprzęg Dini Argeo WWS z terminalem DFWKR
3

Pracownia badań materiałowych

Urządzenia/Stanowiska badawczeOpis możliwości badawczo-rozwojowych
Spektroskop iskrowy Q2- IONW ramach pracowni możliwe jest prowadzenie prac badawczo- rozwojowych z zakresu:1. Badania składu chemicznego stali w zakresie programów pomiarowych dla: Żelaza, Stali niskostopowej, Żeliwa, stali Cr/Ni, Stali narzędziowej, Stali manganowej. Pomiar zawartości następujących pierwiastków stopowych: Al, C, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, P, S, Si, Ti, V, W, B, Sn.2. Badania twardości Rockwella, Vickersa i Brinella materiałów metalowych.3. Badania powierzchni i przekrojów powłok nanoszonych na materiały konstrukcyjne.4. Badania chropowatości powierzchni.5. Badania porównawcze odporności na ścieranie materiałów konstrukcyjnych.6. Oceny wpływu warunków eksploatacji na odporność na ścieranie materiałów konstrukcyjnych.
Twardościomierz uniwersalny SBRV, SUNPOC
Twardościomierz przenośny ISH-PHB, INSIZE
Chropowatościomierz przenośny MARSURF PS-10, MAHR
Szlifierko-polerka SYMPZ-10
Przyrząd do pomiaru grubości powłok CoatingTest-Master/082.150A
Mikroskop cyfrowy Tagarno Prestige
1
2 Badanie Materiałów SaMasz
3
4 Badanie Materiałów SaMasz
5 Badanie Materiałów SaMasz
6 Badanie Materiałów SaMasz
7 Badanie Materiałów SaMasz
8 Badanie Materiałów SaMasz

Pracownia badań wytrzymałościowych

Urządzenia/Stanowiska badawczeOpis możliwości badawczo-rozwojowych
Maszyna wytrzymałościowa SUNPOC WEW 600DW ramach pracowni możliwe jest prowadzenie prac badawczo- rozwojowych z zakresu:Badań statycznych rozciągania, ściskania, zginania, ścinania materiałów metalowych, z tworzyw sztucznych, gumowych, metalogumowych.Statycznej próby rozciągania w zakresie 1,5kN do 600kNBadania złączy klejonych, zgrzewanych, spawanych.
1 Badanie Wytrzymałosciowe SaMasz
2 Badanie Wytrzymałosciowe SaMasz
3 Badanie Wytrzymałosciowe SaMasz

Pracownia badań starzeniowych i korozyjnych:

Urządzenia/Stanowiska badawczeOpis możliwości badawczo-rozwojowych
Komora solnaW ramach pracowni możliwe jest prowadzenie prac badawczo- rozwojowych z zakresu:Oceny odporności korozyjnej elementów metalowych i powłok ochronnych wystawionych na działania rozpylonej solanki obojętnej, przy ustalonych warunkach środowiskowych (temperatura, natężenie przepływu solanki) zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9227:2006.Ocena odporności powłok ochronnych na działanie promieniowania UV – test starzeniowy.
Komora UV

Pracownia badań technologicznych

Urządzenia/Stanowiska badawczeOpis możliwości badawczo-rozwojowych
Poziome centrum 2-paletowe - NHP 8000W ramach pracowni możliwe jest wykonywanie prób technologicznych w ramach prac badawczo- rozwojowych z zakresu:Badania wpływu właściwości materiałowych na podatność do obróbki plastycznej tłoczeniem materiałów konstrukcyjnych.Badania wpływu właściwości materiałowych na podatność do obróbki wykrajaniem materiałów konstrukcyjnych.Badania wpływu geometrii narzędzi tłoczących na dokładność wykonania oraz stabilność wymiarową detali poddawanych obróbce plastycznej.Badania wpływu geometrii wykrojników na dokładność wykonania detali.Badania wpływu technologii spawania na wytrzymałość połączeń spawanych.Badania wpływu technologii spawania na dokładność wykonania ram spawanych o skomplikowanych kształtach.Badania wpływu parametrów obróbki skrawaniem na podwładność wykonania detali.Badania wpływy technologii obróbki na dokładność wykonania detali.Badania wpływu technologii obróbki na wskaźniki ekoefektywności wykonania detali w aspekcie oddziaływania środowiskowego.
Pionowe centrum obróbkowe Haas VF-10/50 z oprzyrządowaniem
Tokarka konwencjonalna ZMM BULGARIA (SLIVEN) typu: C 10T/103/560/4000/11kW z oprzyrządowaniem
Centrum tokarskie CNC Doosan Puma 2600 LY II z oprzyrządowaniem
Centrum tokarskiego CNC model OKUMA LB3000EXII MYC950 z oprzyrządowaniem
Frezarka uniwersalna AVIA CNC FNE50N
Prasa krawędziowa LVD Easy Form 320/35
Prasa mimośrodowa Sangiacomo T200 R CE
Kompletny system spawalniczy: Stoły spawalnicze S28 SIEGMUND z oprzyrządowaniem, Spawarki Warior 400i z oprzyrządowaniem, odciąg do spalin KEMPER ProfiMaster
Centrum frezarskie 3 osiowe Jazon VL 12i

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe na realizację usług B+R w OBR.SAMASZ.PL

Zadaj pytanie