persikėlėme į Trawiasta gatvę Balstogėje.

ASK QESTION