• uczestniczymy w targach Agrotech w Kielcach
  • gościmy delegację z Finlandii oraz Holandii
  • organizujemy wizyty studyjne w firmie SaMASZ
ASK QESTION