• uczestniczymy w targach: OKRA w Finlandii
  • wprowadzamy do oferty nowości:
    • kosiarkę dyskową tylną Samba 320
    • kosiarkę rozdrabniającą Rotax
    • włókę łąkowo-polową Draper 300
ASK QESTION