pirmą kartą planuotas 6-asis „SaMASZ“ atstovų suvažiavimas nebuvo surengtas dėl pandemijos

ASK QESTION