Okres gwarancyjny na maszyny SaMASZ wynosi:

  • kosiarki bijakowe – 12 miesięcy
  • pługi odśnieżne – 12 miesięcy
  • posypywarki i zamiatarki – 12 miesięcy

* W zależności od potrzeb klienta jesteśmy w stanie dostosować długość okresu gwarancyjnego do wymagań. Minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy.

Zadaj pytanie