Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest organizowany przez KRUS i ma na celu podnoszenie świadomości rolników w zakresie bezpieczeństwa w gospodarstwach. Promuje działania, które wpływają na zmniejszenie liczby wypadków i tym samym przypomina o ochronie zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Prezes inż. Antoni Stolarski, aktywnie wspiera tego typu inicjatywy, co zostało docenione przez Zarząd KRUS.

Zadaj pytanie